Home / Tag Archives: giá be tong tron san

Tag Archives: giá be tong tron san

Bảng giá bê tông tươi – thương phẩm mới nhất 2017

Bê tông tươi Biên Hòa - Đồng Nai

Bảng báo giá bê tông tươi  HCM – Bê tông thương phẩm HCM Cường độ bê tông (Mác) Tiêu chuẩn Độ sụt(mm) Đơn vị tính Đơn giá (đ/m3) Giá Bê tông tươi HCM Mác 100# Đá 1×2 120±20 m3 1.100.000 Giá Bê tông tươi HCM Mác 150# Đá 1×2 120±20 m3 …

Read More »