Home / Tag Archives: xe bồn trộn được bao nhiêu khối

Tag Archives: xe bồn trộn được bao nhiêu khối

1 khối bê tông nặng bao nhiêu kg

1 khối bê tông nặng bao nhiêu kg? 1 xe bê tông bao nhiêu mét khối, 1 xe bê tông nặng bao nhiêu kg? theo lý thuyết 1 khối bê tông tươi nặng 2,4 tấn, 1 xe bồn trộn bê tông từ  6m3 đến 12m3, xe khối lớn đa số …

Read More »